Parstugan

Område: Sundbyberg

Projektet Parstugan är en fastighet som vi kommer att bygga i västra
Sundbyberg på uppdrag av Magnolia Bostad.

Totalt bygger vi 200 hyresrättslägenheter.
Arkiteker: Lindberg Stenberg