så arbetar vi

Totalentreprenad

Mecon Bygg arbetar med en utvecklad systemhandlingsprojektering som vi kallar för Förstudie. I Förstudien pågår ett nära samarbete med beställaren där vi tittar på projektet i sin helhet både utifrån beställaren och Mecon Bygg ABs perspektiv. På det viset hittar vi en gemensam förutsättning för ekonomin i projektet. I Förstudien arbetar vi fram system, teknik och byggmetoder.

Förstudieprojekteringen utmynnar i en kalkyl som vi gemensamt går igenom med beställaren. Kalkylen ligger sedan till grund för beställarens investeringsbeslut och totalentreprenadkontrakt mellan Mecon Bygg AB och beställaren.

Kv Embryot

Så arbetar Mecon Bygg AB

Kompetens och engagemang

Helhetslösningar

Vi presenterar helhetslösningar och bygger totalentreprenader i egen regi.

Samarbete

Vi har nära samarbete med arkitekt, konstruktör och mäklare.

Processer

I vår systemprocess arbetar vi nära beställare och projektet i sin helhet. Vi arbetar noggrant  fram system, teknik och byggmetoder.

Resurser

Vi skräddarsyr våra resurser efter kundens önskemål. Vi köper tjänster från andra byggföretag som vi har avtal med och kan snabbt sätta in den arbetsstyrka som krävs.

Kostnad

Genom att inte ha egna anställda på kollektivsidan kan vi hålla nere kostnaderna och bli mer priseffektiva. Vi håller i produktionen och garanterar att uppfylla kundens kvalitetskrav.

Budget

Vi strävar efter ett öppet samarbete med beställaren med ekonomiskt fördelaktiga lösningar för båda parter. Det är viktigt att hålla i budgeten i alla led.

Vill du veta mer om hur vi arbetar?

Mecon Bygg AB är en trygg och pålitlig leverantör av flerbostadshus i Stockholm och Uppsala.
Bolaget präglas av affärsmässighet och en platt organisation med korta beslutsvägar.