Om Mecon Bygg AB

Hög kvalitet, gedigen kunskap, miljö och rätt pris

Mecon Bygg AB bildades 1999 av vår nuvarande VD Mikael Bölander. Bolaget startade i en liten skala med flera mindre entreprenader. Vår första större entreprenad utfördes 2006 vilken bestod av ett flerbostadshus och sedan dess har vår verksamhet successivt växt fram.

Mecon Bygg AB arbetar med stora totalentreprenader i form av flerbostadshus i Stockholm & Uppsala. Vi utvecklar även projekt i egen regi vilket idag utgör en mindre del av verksamheten men är under utveckling. 

Mecon Bygg AB präglas av affärsmässighet och en platt effektiv organisation med korta beslutsvägar. Framgången har bland annat präglats av en långsiktig relation med beställaren, gedigen byggkunskap, förmågan att se projektets hela ekonomi även utifrån beställarens perspektiv, konkurrensutsättning av UE och internationella inköp.

Önskar du att ta del av vår KMA-policy eller hållbarhetsplan?
Vi skickar den gärna till dig, skicka en efterfrågan per e-post till Info@meconbygg.se

Ett konkurrenskraftigt alternativ till de största byggföretagen

Mecon Bygg AB levererar tjänster och produkter med högsta kvalitet till rätt pris.

Hållbart byggande

Vi ska bygga bostäder som långsiktigt håller en hög kvalitet. Genom att använda hållbara system och lösningar som vi vet fungerar är det vår ambition att minska framtida underhåll och producera energieffektiva bostäder där vi själva kan tänka oss att bo.

För att möjliggöra detta så krävs det att vi arbetar inom flera olika områden, dels genom att använda produkter som påverkar hälsa och miljö så lite som möjligt men framförallt genom att vi lyckas med att bygga bostäder tillsammans med engagerade, kompetenta medarbetare och leverantörer som respekterar miljö, mänskliga rättigheter och etik. Genom hela vår värdekedja ska vi ta ansvar för att producera bostäder under sunda förhållanden som symboliserar en god miljö som vi själva, våra kunder och framtida generationer vill bo i.

 

Går ni i tankarna på att starta ett projekt?

Kontakta Mecon Bygg AB vi kan hjälpa er att göra en kostnadseffektiv lösning utan avkall på kvalitet och genomförande.