Arbeta hos Mecon Bygg AB

Lediga tjänster hos Mecon

Mecon Bygg AB söker löpande nya kompetenser och nya medarbetare inom följande kompetenser:
- Arbetschef
- Platschefer
- Anläggning
- Arbetsledare

 

Vill du veta mer om hur vi arbetar?

Mecon Bygg AB är en trygg och pålitlig leverantör av flerbostadshus i Stockholm och Uppsala.
Bolaget präglas av affärsmässighet och en platt organisation med korta beslutsvägar.