Umami

På uppdrag av Wallenstam har vi påbörjat grundarbetet för byggnation av cirka 150 hyresrättslägenheter i området Umami Park.

Området är under stark utveckling och kommer framöver kunna erbjuda boenden närhet till både butiker, restauranger samt natur.

Arkitekt: Sandellsandberg Arkitekter AB