Pumpen

Kallhäll

BAU Arkitekter

Vid Kallhäll Centrum har Mecon Bygg påbörjat arbeten för byggnation av ett 16 vånings punkthus med 59 lägenheter i Brf form.

Beställare av projektet är HSB.