Parkstråket

Område: Haninge

Semrén & Månsson

Parkstråket är ett hyresbostads projekt i Haninge som Mecon bygger på beställning åt Wallenstam.

Projektet består av 163 lägenheter samt uppförande av underliggande p-hus med 101 platser.