Så arbetar vi

Lägg till din rubriktext här

Mecon Bygg arbetar med en utvecklad systemhandlingsprojektering som vi kallar för Förstudie. I Förstudien pågår ett nära samarbete med beställaren där vi tittar på projektet i sin helhet både utifrån beställaren och Mecon Bygg ABs perspektiv. På det viset hittar vi en gemensam förutsättning för ekonomin i projektet. I Förstudien arbetar vi fram system, teknik och byggmetoder. Förstudieprojekteringen utmynnar i en kalkyl som vi gemensamt går igenom med beställaren. Kalkylen ligger sedan till grund för beställarens investeringsbeslut och totalentreprenadkontrakt mellan Mecon Bygg AB och beställaren.

  • Vi skräddarsyr våra resurser efter kundens önskemål. Vi köper tjänster från andra byggföretag som vi har avtal med och kan snabbt sätta in den arbetsstyrka som krävs.
  • Genom att inte ha egna anställda på kollektivsidan kan vi hålla nere kostnaderna och bli mer priseffektiva. Vi håller i produktionen och garanterar att uppfylla kundens kvaliteteskrav.
  • Vi strävar efter ett öppet samarbete med beställaren med ekonomiskt fördelaktig lösningar för båda parter. Det är viktigt att hålla i budgeten i alla led.
  • Vi presenterar helhetslösningar och bygger totalentreprenader i egen regi.
  • Vi har nära samarbete med arkitekt, konstruktör och mäklare.