Folkets Hus

Kallhäll

BAU Arkitekter

Mecon Bygg kommer att uppföra Folkets hus i Kallhäll med HSB som beställare.

Folkets hus kommer att inrymma en biosalong för cirka 150 personer samt en samlingssal med tillhörande café med serveringsdel ut mot torget.